KANDUNGAN

New web --> Klik sini

Kandungan buku TAHAP 1
Kandungan buku TAHAP 2

Kandungan buku TAHAP 1


BAHAGIAN  1 : PENGENALAN  &  PERSEDIAAN


Bab 1
Sebutan asas
  1
Bab 2
Kategori `kata`
  3
Bab 3
Partikel dan  simbol 
  4
Bab 4
2 ayat utama. (Ayat KN dan ayat KK)
 5
Bab 5
Nombor
 5
Bab 6

Kaedah belajar

 6

   
BAHAGIAN  2 :             TATABAHASA


Bab 1

Senarai perkataan  sang
Partikel  `wa` & `des` 
Partikel  `wa` & `dewa  arimasen`
Partikel  `ga` dan `mo`
Partikel  `no` -  1
Latihan 1 & 2
Latihan 3 & 4

7
8
9
10
11
13
14
Bab 2
Senarai perkataan  taci minna
Partikel  `wa` & `mas` 
Partikel  `wa` & `masen`
Partikel  `o`
Partikel  `no` -  2
Beza ayat KN & ayat KK
Latihan 1 & 2

15
16
16
17
19
22
23
Bab 3
Senarai perkataan  jing
Kata Tunjuk (Intro)
Bentuk +re & Bentuk +no
Bentuk +ko & Bentuk +cira
Latihan 1 & 2
24
25
26
27
28
Bab 4
Senarai perkataan  cici,haha
Partikel  `e `
Latihan 1 & 2
Partikel  `de`
Latihan 3 & 4
29
30
32
33
39
Bab 5
Senarai perkataan  mono
Partikel  `to` dan `to isshoni`
Partikel  `ya…ya….nado`
Panduan membina ayat – 1
Latihan 1 & 2

40
41
43
44
45
 Bab 6
Senarai perkataan kata
Ayat KK & KN  +  ka
Apa (nani/nan)
Siapa (dare)
Di mana (doko)
Yang mana satu (dore/docira)
Kenapa (do-shite)
Bagaimana (do-)
Latihan 1 & 2
46
47
50
51
52
53
54
54
55
Bab 7
Senarai perkataan
Pelbagai bacaan nombor
Kala lampau (Past tense)
Latihan 1 & 2
56
57
62
66
Bab 8
Senarai perkataan
Bacaan jam
Bacaan jam + `goro`
Latihan 1 & 2
Bacaan tarikh
Masa `no` masa
Setiap (masa)
Latihan 4 & 5

67
68
70
74
75
78
78
79

Bab 9
Senarai perkataan  KN+shimas
   Partikel  `ni`
Latihan 1
Partikel  `kara` dan `made`
`Doko` + `kara &made`
Bila (itsu)
Latihan 2
Memberi & menerima
Latihan 3 & 4
Panduan membina ayat – 2

80
81
83
84
86
87
88
89
91
93

Bab 10
Senarai perkataan   kakarimas 
Nombor + unit
Rajah penjodoh bilangan
Penjodoh bilangan + `kudasai`
Latihan 1 & 2
   Rajah tempoh masa
Penj.bil & tempoh + `de`
Penj.bil & tempoh + `gurai`
Dono + kurai
Berapa (ikura & ikutsu)
Senarai umur
Latihan 3

94
95
96
98
101
102
103
104
105
105
106
107

Bab 11
Senarai Kata Sifat
Senarai warna
Kata sifat + des
Kata sifat + KN
Donna + KN
Latihan 1 & 2
Kala lampau (Past tense) bagi KS
KS +`sa`
Latihan 3 & 4

108
109
110
111
112
113
114
117
118

Bab 12
Senarai perkataan
Kata keterangan
Latihan 1
Tetapi (nga,demo,shikashi)
Sebelum,selepas (maeni,atode)
Latihan 2 & 3
KK + masho- & KK+masenka
Panduan bina ayat - 3
119
120
122
123
124
127
128
129
BAHAGIAN  3 :    LATIHAN & DIALOG

Bab 1
LATIH TUBI 1
130
LATIH TUBI 2
131
LATIH TUBI 3
132
LATIH TUBI 4 & 5
134
LATIH TUBI 6
134
LATIH TUBI 7 & 8
135
LATIH TUBI 9

136

Bab 2
Senarai perkataan
 gozaimas   hajimemashite
 onengaishimas   yoroshiku
DIALOG 1 – Berkenalan
  Pengabaian `saya` dan `awak`
138
138
139
140
141
Senarai perkataan  O~
DIALOG 2 – Bertemu kawan
  Ucapan bertemu & berpisah
142
143
144
Senarai perkataan  ne,yo,wa   e-
DIALOG 3 – Jemputan
  Bentuk formal & tak formal
146
147
148
Senarai perkataan   i-
Ucapan lazim
149
150
                                 Terima kasih
153
                                 Senarai kosa kata 
154
                                 Jawapan soalan latihan
164
                                 Jawapan LATIH TUBI
169
                                 Rujukan / sumber
171
 

 

 

 


Kandungan buku TAHAP 2

BAHAGIAN  1 : PENGENALAN  &  PERSEDIAAN

           
Bab 1
Huruf/Abjad  asas
1
Bab 2
Simbol
2
Bab 3
2 ayat utama (Ayat KN dan Ayat KK)  
2
Bab 4
Kumpulan  I & Kumpulan E 
3
Bab 5
Bahasa pasar
5
Bab 6
Kaedah belajar
6BAHAGIAN  2 :             TATABAHASABab 1
Bentuk (ru) 
KN(mas) ke KK(ru)
Latihan 1 - A & B
Pengecualian
   Untuk ayat KN & KS
   KK(ru) + mae ni              sebelum
Latihan 2
5
5
7
8
10
11
12

Bab 2
Senarai perkataan                                     KN + ga + iru/aru                      
KN + ga + KS  (anggota badan)
KN + ga + KK  (alam semulajadi)
KN + ga + KK  (KK tak transitif)
Latihan 1 & 2
   KK(mas) + ni + KK              tujuan
   Punca + kara + Akibat      kerana
Latihan 3
13
14
15
16
17
18
20
22
24
Bab 3
Senarai perkataan        
KN + ga + dekiru/wakaru     boleh/faham
KN + ga + suki/kirai          suka/benci
KN + ga + jo-zu/heta        pandai/lemah
   KK(ru) koto =KN
   Kategori KS(na)
Latihan 1
   KN + ga + hoshii       mahu benda
   KK (mas) + tai           mahu buat
   KN + toiu                   bernama
Latihan 2 & 3
25
26
27
29
31
32
33
34
35
38
39

Bab 4
Bentuk (te)  
KK(mas) ke KK(te)
Pengecualian
Latihan 1  A & B
   KK(te) + kudasai               sila
   KK(te) + iru                         sedang
   KK(te) + mimas                 cuba
   KK(te) + KK                        dan
Latihan 2
   Untuk ayat KN & KS
   Bentuk(te) + mo i-         tak apa/walaupun
Latihan 3
40
40
42
43
44
45
46
47
49
50
52
54

Bab 5
Senarai perkataan
Tempat + ni + aru/iru           ada di…
Tempat + ni + cikai            dekat
Tempat + kara + to-i           jauh
Latihan 1
Latihan 2
6W1H + partikel
Latihan 3
55
56
59
59
61
62
63
64

Bab 6
Senarai perkataan 
Tempat + o + KK
Tempat + kara + KK
Tempat + ni + KK
Latihan 1
   Tempoh + ni + Penjodoh bilangan
   Penjodoh bilangan + mo
Latihan 2  A & B
65
66
67
68
70
71
72
74

Bab 7
Bentuk (nai)
    KK(mas) ke KK(nai)
Latihan 1   A & B
  Pengecualian
  Untuk ayat KN & KS
Latihan 2
  KK(nai) + de kudasai            jangan
  KK(nai) + de                           tanpa
  Bentuk(nai)+ kute mo ii        tak apa
Latihan 3
75
75
77
78
79
80
81
82
83
85

Bab 8
Bentuk (ta)
KK (mas) ke KK (ta)
Pengecualian
Latihan 1  A & B
Untuk ayat KN & KS
Latihan 2
   KK(ta) + koto ga aru                      pernah
   KK(ta) + ato de & KK(te) + kara   selepas
   KK(ta) / KK(nai) + ho- ga ii          lebih baik
Latihan 3
86
86
88
89
90
91
92
93
94
95

Bab 9Senarai perkataan 
KN + ni + naru/suru    jadi
KS + naru/suru
KS + KK
KS + so-                     seolah-olah
Latihan 1  A & B
KN + yori + KS          daripada
KN + hodo + KS         
KN + no ho-nga / dewa
KN + wa / to onaji gurai
Latihan 2 & 3
   Orang +  to/ni +  KK      dengan
96
97
98
100
101
102
103
104
106
107
108
110

Bab10
Senarai perkataan
KN + dake / nomi /shika        sahaja
KN + bakari                asyik
KN + toka                   contoh
Latihan 1 
   mo-  &  mada
   toki/aida/totang       semasa  
Latihan 2 
   ka do- ka                 samada
    dakedo                   pun begitu
    to itta                       berkata
Latihan 3 
113
114
118
119
120
121
124
126
127
128
129
130

Bab11
Senarai perkataan
  KK(mas) + nangara            sambil  
   KK(mas) + yasui/nikui       mudah/sukar
   KK(mas) + ho-dai         bebas
   KK(mas) + kata             cara
Latihan 1 
 Turutan kisah
   Pakaian
   Kombinasi khas &beberapa istilah


131
132
133
133
134
134
135
136
137

BAHAGIAN  3 :    DIALOGDIALOG 1 – Mencari restoran
  Kata ganti nama
   144

DIALOG 2 – Di restoran
  Ucapan khas kepada pelanggan
147

DIALOG 3 – Pergi dulu!
  Ucapan bertemu & berpisah
152

Terima kasih

155
Senarai kosa kata
156
Jawapan soalan latihan
164
Rujukan / sumber
171

Kandungan buku TAHAP 3

BAHAGIAN  1 : PENGENALAN  &  PERSEDIAAN


Oleh kerana keterangan dalam buku ini menggunakan BM dan tiada tulisan jepun, adalah penting untuk anda mengetahui perbezaan antara bahasa jepun dan bahasa Malaysia dari segi sebutan perkataan, susunan ayat dan sebagainya.Sila fahami sepenuhnya setiap penjelasan yang ada dalam 6 bab berikut.

Bab 1
Sebutan asas
1
Bab 2
Kumpulan I & Kumpulan E 
2
Bab 3
Simbol
3
Bab 4
2 ayat utama. (Ayat KN dan ayat KK)
3
Bab 5
Bahasa pasar
4
Bab 6
Kaedah belajar
4BAHAGIAN  2 :             TATABAHASA


Bab 1
Senarai perkataan   
Ayat majmuk
no = KN
no = koto
Hanya `no`
   Hanya `koto`
   toiu koto/no
   no des = ng des
Latihan 1 & 2
5
6
8
9
12
13
15
16
18
Bab 2
Senarai perkataan  
Bentuk(te) wa ikenai           larangan
Bentuk(ru) na                       larangan
Bentuk(nai) kute wa/kereba       mesti
Bentuk(nai) to                                 mesti
Latihan
20
21
22
23
25
26
Bab 3
Senarai perkataan 
Bentuk(te) ageru/kureru/morau     bantu
Bentuk(te) hoshii/moraitai         mahu
Bentuk(te) kuru/iku                     terus
Bentuk(te) aru/oku                     tersedia
Bentuk(te) shimau                      terbuat
 Latihan
27
28
30
32
34
37
39
Bab 4
Senarai perkataan  
 Bentuk(rareru)                     kebolehan
KK/KS+sugiru                  melampau
Kerana -  node
Kerana -  tame
Kerana -  okage/sei de
Kerana -  de
Latihan
40
41
45
48
50
51
52
53
Bab 5
Senarai perkataan 
Kalau -  tara
Kalau -  to
Kalau -  nara
Kalau -  Bentuk(ba)
Latihan
54
55
56
58
61
67
Bab 6
Senarai perkataan 
Walaupun -  noni
Mungkin  -  kamoshirenai
Mungkin  -  desho-/daro-
Khabarnya -  so- des
Khabarnya -  toiu koto des
Latihan
68
69
71
73
75
77
78
Bab 7
Senarai perkataan
Seperti -  yo-
Seperti -  mitai
Seperti -  yo-ni/na
Seperti -  rashii
Seperti -  ppoi
Seperti -  so-
Seperti -  to-ri
Latihan 1
Latihan 2
79
80
81
83
86
88
89
91
93
94
Bab 8
Senarai perkataan
to omou                       rasa/fikir
smori                           bercadang
Jom (2)                      
Latihan 1
   Supaya -  yo- ni (KK)
   Supaya -  yo- ni suru/natta
   Supaya -  yo-ni iimas/iu
Latihan 2
95
96
99
101
103
104
105
106
107
Bab 9
Senarai perkataan 
   ….tari ….tari…
….shi ….shi…
Ayat pasif
Ayat suruh
Ayat izin/benarkan
Ayat suruh + Ayat pasif
Latihan
108
109
110
111
115
117
118
121
Bab 10
Senarai perkataan
Menetapkan -  koto ni suru/kimeru
Ditetapkan  -  koto ni naru/kimaru
Ada berlaku -  koto ga aru/o-i
   bakari
   tokoro
Latihan  
122
123
123
124
125
128
130
Bab 11
Senarai perkataan
hazu
wake
beki
mama
ppanashi
furi o suru
Latihan
131
132
134
137
139
140
141
142

BAHAGIAN  3 :             LATIHAN  &  DIALOGMengandungi contoh-contoh dialog pelbagai situasi. Fokus kepada perbezaan antara cara formal dengan sebaliknya.


Bahasa Mulia
Bahasa Sopan
Bahasa Rendah Diri
Bahasa Hormat
143
145
147
150
Contoh dialog
    Memperkenalkan diri 
Perbualan dalam talian
Bertanya ketika shopping
Bertanya di stesen keretapi
Menjawap soalan Pakcik

154
154
155
156
157
158

           Terima kasih
159

           Senarai kosa kata 
160

           Jawapan soalan latihan                         
           Rujukan / sumber
164
170


3 comments:

 1. Belajar bahasa jepun memang susah nak ingat.Tapi demi untuk belajar,kena usaha juga.

  ReplyDelete
 2. berminat nak belajar..hope ada klaz di melaka jugak. tahap 1-3 dah boleh ker ambik JLPT test?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Boleh ambil JLPT tapi kena tambah lagi satu topik iaitu tulisan Jepun. JLPT tidak menggunakan ABC.

   Delete